ELS NOSTRES SERVEIS

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Si és víctima d’un d’accident de trànsit, en qualitat de conductor, ocupant o vianant, i no sap com actuar, no dubti, pot consultar-nos, sense compromís, l’assessorarem des del primer moment, li explicarem quins són els seus drets i la millor manera d’exercir els mateixos.

PREGUNTES FREQÜENTS

INCAPACITACIONS

Quan algú que estimem, o fins i tot quan un mateix, no pot protegir els seus propis interessos, a causa d’una malaltia física o psíquica, greu i persistent, resulta necessari que uns altres assumeixin la responsabilitat amb plens efectes legals, mitjançant un procés d’incapacitat legal i consegüent nomenament d’un tutor.

DRET SUCCESORI.HERÈNCIES

Després de la pèrdua d’un ésser estimat s’inicia el procés d’acceptació d’herència. Un tràmit, a vegades llarg, complex i sempre incòmode, pels hereus, legitimaris, interessats en definitiva a la successió; per això és fonamental comptar amb l’acompanyament d’un professional del dret que l’ajudi amb l’indesitjable però necessari procés.

CONTRACTES

Aconseguir un acord no sempre és senzill, i per això és recomanable l’assistència d’un advocat en qualsevol negociació (compravenda d’un immoble, préstec hipotecari, contracte de serveis, etc.) però encara més necessària és la seva intervenció en la redacció i interpretació del contracte. El contracte serà el document que plasmi la voluntat de les parts, l’acord aconseguit, els seus límits i possibles controvèrsies, quelcom que necessàriament ha de ser realitzat per un advocat  a fi d’evitar o resultar reeixit davant conflictes futurs.

ARRENDAMENTS.DESNONAMENTS

Mitjançant el contracte d’arrendament el propietari d’un immoble cedeix l’ús i gaudi del mateix i en contraprestació percep una renda. A vegades l’impagament suposa el desnonament, en unes altres la fi del contracte resulta problemàtic i es precisa l’assistència lletrada. En qualsevol cas nosaltres li podem ajudar a trobar la millor solució al conflicte

DRET DE FAMÍLIA. RUPTURES

Les ruptures de parella succeeixen, independentment del nom que se li donés a la unió (matrimoni, parella de fet) i a conseqüència de les mateixes resultarà imprescindible regular els efectes en relació a la guarda dels menors, la divisió dels béns comuns, l’establiment de compensacions, etc. Tant si la regulació és de mutu acord com si s’ha d’acudir a la via judicial, comptem amb experts que defensaran els seus interessos com a propis.

PREGUNTES FREQÜENTS
Abogado de Familia en Cornellá de Llobregat, divorcios en Barcelona